Áp dụng nguyên tắc 80/20 vào việc học Tiếng Anh

Việc đúc kết được nguyên tắc thú vị này bắt nguồn từ việc Parento quan sát vườn đậu của mình: chỉ 20% cây đậu Hà Lan ông trồng đã cho ra đến 80% hạt đậu mà ông thu hoạch được. Ông cũng nhận thấy rằng vào thế kỷ 19 tại Anh, chỉ 20% dân số đã kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập xã hội.