Thất nghiệp thì làm gì?

Nói đến hai từ “thất nghiệp”, sẽ có nhiều người xem đó là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng, cũng có người tranh thủ lúc thất nghiệp để “nghỉ xả láng” trước khi đi xin việc mới. Thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể tối ưu hóa giai đoạn thất nghiệp để tạo đà cho bước tiến sự nghiệp trong tương lai …