Áp dụng nguyên tắc 80/20 vào việc học Tiếng Anh

Việc đúc kết được nguyên tắc thú vị này bắt nguồn từ việc Parento quan sát vườn đậu của mình: chỉ 20% cây đậu Hà Lan ông trồng đã cho ra đến 80% hạt đậu mà ông thu hoạch được. Ông cũng nhận thấy rằng vào thế kỷ 19 tại Anh, chỉ 20% dân số đã kiểm soát đến 80% của cải và thu nhập xã hội.

Thất nghiệp thì làm gì?

Nói đến hai từ “thất nghiệp”, sẽ có nhiều người xem đó là khoảng thời gian cực kỳ căng thẳng, cũng có người tranh thủ lúc thất nghiệp để “nghỉ xả láng” trước khi đi xin việc mới. Thực tế là chúng ta hoàn toàn có thể tối ưu hóa giai đoạn thất nghiệp để tạo đà cho bước tiến sự nghiệp trong tương lai …